Personvernerklæring for Conexus AS - VOKAL

Denne erklæringen redegjør for behandlingen av personopplysninger for nettstedet http://www.vokal.no/

Hva slags personopplysninger samles inn

For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker. I det du kobler deg opp mot dette nettstedet vil du etterlate IP-adressen din.

Som bruker vil du enten få tildelt ett brukernavn og passord fra kommunen, eller så kan du logge deg på hos en av de tilknyttede autoriseringssystemene, slik som f.eks. Feide og Facebook (avhengig av løsningsoppsett).
Når du registrerer noe på nettstedet (f.eks. et resultat på en elev), så vil det bli logget at du har gjort registreringen.
Når du ser på noe på nettstedet, for eksempel at du tar ut en rapport, vil det ikke registreres at du har gjort dette direkte, men historikken på webtjeneren vil vise at din IP adresse har vært inne på visse sider i løsningen.
Logging av alle endringer (oppretting, endring, sletting) av informasjon i løsningen kan slås på, og da kan de spores tilbake til den enkelte bruker.

Nettstedet benytter informasjonskapsler (såkalte cookies). Informasjonskapsler er en industri-standard som anvendes på svært mange sider på Internett. Informasjonskapslene som benyttes av dette nettstedet inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som person, og er ikke tilgjengelig for en tredjepart. Informasjonskapsler benyttes for å registere at du er innlogget, og til å gjøre visse tilpassinger som gjør det enklere å bruke nettstedet.

Hva brukes personopplysningene til

Systemet inneholder personopplysninger om to grupper individer, nemlig brukere og elever.
Brukerne består av skoleeiere i kommune og fylkeskommune, rektorer og lærere. Informasjonen består av navn, skoletilhørighet og e-postadresse (eventuelt Feide-brukernavn eller lignende identifikator i eksternt autoriseringssystem) i tillegg til brukernavn og eventuelt passord. Disse opplysningene benyttes til å identifisere brukeren og å gi rettigheter i hierarkiet.
Elevene på skolene er identifisert ved navn, fødselsdato, kjønn, særskilt norskopplæring samt status og resultat på kartleggingene. For å kunne hente resultater fra nasjonale prøver kan i tillegg fødselsnummer registreres. Informasjonen brukes av lærere og rektor til rapportering/oppfølging på individnivå, mens skoleeier kun kan se aggregerte resultater ned til gruppenivå. Dessuten kan man sammenlikne gjennomsnittet for et trinn med gjennomsnittet for alle skolene underlagt skoleeieren.

Utlevering av personopplysninger

Opplysninger om brukere eller elever vil aldri bli medelt en tredjepart av oss.
Logger vil aldri bli utlevert til tredjepart av oss, med mindre det foreligger en rettslig kjennelse om utlevering.

Dine innsynsrettigheter

Dersom du ønsker innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg, eller du ønsker ytterligere informasjon om hvordan vi behandler eventuelle personopplysninger kan du henvende deg til skolen eller skoleeieren (kommunen/fylkeskommunen) det gjelder.

Sletting og retting

Dersom opplysningene om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du som bruker korrigere opplysninger du selv har registrert. Som elev må du henvende deg til din skole eller skoleeier (kommune/fylkeskommune).

Behandlingsansvarlig

Ansvaret for behandling av personopplysninger i systemet ligger innholdsmessig hos skoleeier.
Det tekniske ansvaret for behandling av personopplysninger i systemet ligger hos Conexus AS v/Steinar Evensen.

Du vil bli logget ut om  sekunder.

Ønsker du å fortsette økten?