Vurdering for læring
Resultater fra kartleggingsprøver og vurderingsverktøy har høy nytteverdi når en bruker disse aktivt i oppfølging av elevene. VOKAL gir bedre oversikt over og innblikk i elevenes og klassens kompetansenivå. Med VOKAL blir det lettere å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og sørge for at de får læringsfremmende tilbakemeldinger.

Felles arbeidsmetode
VOKAL støtter skolene i å utvikle en lærende praksis på en mer systematisk, evidensbasert og presis måte. Målet er å fremme læring, trivsel og gode resultater for alle elever. Arbeidsmetoden legger til rette for å reflektere over og videreutvikle skolens samlede
kapasitet på vurdering. Dette gjøres best når læreren
sammen med kollegaer videreutvikler sin praksis
og tar kollektivt ansvar.

Samler vurdering og kartlegging i en løsning
Som lærer får du sammenstilt resultatene fra
kartleggingsprøver og vurderingsverktøy i én
løsning, og en trygg og strukturert oppbevaring
av elevenes fremgang i fag og grunnleggende
ferdigheter. Som skoleeier eller -leder vil du
oppleve verdien av at alle lærere i din
virksomhet jobber med vurdering og
kartlegging til det beste for elevens læring.
Dermed kan du bedre følge opp gjennomføringen
og analysere aggregerte vurderingsresultater
på gruppe-, skole- og kommunenivå.


Følg oss på Facebook for å få siste nytt om VOKAL: